Reklam
Reklam

Çorlu Telefon Rehberi. 2009-08-02 07:07.
Çorlu Önemli Telefonlar (Tlf)
 
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Yangın 110
Elektrik Arıza 186
Doğalgaz Arıza
187
Su Arıza
185
Alo Trafik
154
Demirtooları - İstasyon
651 12 96
Karayolları Yol Danışma
261 20 61
Meteoroloji 682 40 21
Çorlu Hava Meydanı          682 40 34 (40 Hat)
 
Çorlu Sağlık Kuruluşları 


Askeri Hastane Santral 651 10 51 - 651 49 05
Askeri Hastane Acil Servis 651 95 77
Askeri Hastane Baş Hekimi 651 19 56
Devlet Hastanesi Santral 652 60 66 (6 Hat)- 651 49 19
Devlet Hastanesi Başhekimi 651 87 37
Devlet Hastanesi Faks 652 60 73
Özel Vatan Hastanesi 651 31 47 - 651 29 65
Özel Şifa Hastanesi 651 00 47 - 651 50 44
SSK Dispanseri 651 49 07
Verem Savaş Dispanser 651 13 29
1 Nolu Sağlık Ocağı
651 11 65
2 Nolu Sağlık Ocağı 686 14 91
3 Nolu Sağlık Ocağı 652 49 49
4 Nolu Sağlık Ocağı 652 13 20
5 Nolu Sağlık Ocağı                          
653 03 55


Çorlu Resmi Daireler
 
Çorlu Kaymakamlığı
 
Santral 651 10 01
Kaymakam 651 10 01
Özel Kalem Müdürü 651 90 20
Sivil Savunma Müdürü 651 47 40
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı 651 50 31                        
 
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı
 
Cumhuriyet Başsavcı Makam
651 12 79                 
Cumhuriyet Başsavcı Lojman
651 12 95
Cumhuriyet Savcılığı Lojman 651 10 11
Cumhuriyet Savcılığı Faks 651 10 10
Adliye Yazı İşleri Müdürü 651 50 29
Asliye Hukuk Hakimi 651 12 02
Asliye Ceza Hakimi 652 30 03
Sulh Hukuk Hakimi 652 30 04
İcra Müdürlüğü 652 48 96
Cezaevi Müdürlüğü 651 50 34
 
Çorlu Emniyet Müdürlüğü
 
Santral                                  
6514893-6512012-6514910-6529242
Emniyet Müdür Makamı 652 70 50
Merkez Polis Karakolu
651 10 29
Trafik Tescil
651 50 22
l4.Yıl Karakolu 6861716
Bölge Trafik 6511504
 
Çorlu Posta Telgraf Müdürlüğü
 
Müdür           651 10 03
Müfettişlik  651 15 50
Posta Şefi    651 29 69
Vezne 651 29 62
Posta Giden 651 14 93
Koli Tebligat 651 14 94
Büro
651 14 95
Posta Gelen
651 48 60
Muhabere
651 16 03
 
Çorlu Telekom Müdürlüğü
 
Müdür         
652 94 94                  
Müdür  Yrd (Teknik)
652 94 93
Müdür Yrd.(İdari) 651 14 96
Personel ve İdr. 652 94 99
Vezne 652 94 98
Amir 652 94 90
TT Şefi 651 16 08
Abonman Şefi 651 19 82
Abone İşleri Servisi 651 10 35
Abone İşleri ve Tahsilat Gişe 651 14 24
Tahakkuk Servisi 652 94 92
Garaj 651 34 67
Dış Şube Teknisyenliği 651 45 76
Enerji Teknisyenliği 652 94 91
Faks
653 13 13
 
Çorlu Nüfus Müdürlüğü
 
Santral       
651 46 57
Müdür
651 95 16
Faks
651 16 89

Çorlu Tapu Kadastro Müdürlüğü
 
 Şeflik        
651 18 15
 
  Çorlu Tapu Sicil Müdürlüğü
 
 Müdür                           
651 11 99 - 652 78 64
 
Çorlu Tarım Köy İşleri İlçe Müdürlüğü
 
Santral 
6511153-6511012           
Müdür
651 50 28
Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı 6513179
 
Çorlu Tredaş
 
Müdür 
651 49 14
Elektronik Arıza 
651 50 15
Trafo Metkezi                   651 10 44 - 651 10 87


Çorlu Toprak Mahsulleri Ofisi
 
Müdür 
651 01 19    
Şube Müdürlüğü
651 16 75
Lojman 651 50 26
Servis 651 10 07
Depo Kantarı 651 50 20
 
Çorlu Türk Hava Kurumu
 
Servis         
651 19 37

Çorlu Türkiye Zirai Donatım Kurumu
 
Müdür                              
651 10 22 - 686 20 95
 
Çorlu Vergi Dairesi
 
Santral
651 15 52
Müdür
651 50 17
Müdür Yrd
651 10 15
 
Çorlu Ziraat Odası
 
Santral    
651 19 49
 
Çorlu Özel İdare
 
Müdür
651 13 93
Servis
651 50 33
 
Çorlu Diyanet
 
Müftü
651 12 93
Müftülük Faks
651 10 59
Diyanet Vakfı
651 50 10
Faks
651 14 70
 
Çorlu Belediye  Başkanlığı
 
Santral                                      651 50 25 - 652 70 96 - 652 70 95 
Başkan
651 50 13 - 651 16 16
Başkan Yrd
651 96 19
Faks
651 29 39
Özel Kalem Müdürü
651 29 85 
Hal Müdürlüğü
651 01 90
İtfaiye
651 10 00 - 651 15 77 
Zabıta
651 10 59
Su Deposu
651 10 67 - 651 48 82
Su Arıza
651 11 35
Fen İşleri
651 11 91
Soğuk Hava Deposu
651 15 18
Halk Ekmek
652 48 07
Mezbaha
651 16 15
Temizlik İşleri
651 19 36
Otogar
651 45 36
Muhasebe
651 47 13
Veterinerlik
651 50 14
Su İşletme Müdürlüğü
651 48 83
Su İşleri Muhasebe
651 56 71
Belediye Tanzim Satış
651 94 63
İkmal Bakım
652 56 65
Yol Kanalizasyon
652 92 36
Sağlık Mah Tanzim Sat.
686 22 39
Kapalı Spor Salonu
651 48 92
Çorlu Stadyumu
651 11 00
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
 
Santral                     
651 10 36 - 651 48 58 
Lojman Santral
651 50 90 - 652 00 35 
 
 Jandarma Komutanlığı
 
Santral                    
651 10 06 - 651 20 65
Komutan
651 06 50 
 
  Kara Kuvvetleri Komutanlığı
 
Kor. Santral                                651 19 74 - 651 19 75 - 651 10 08 
Kor.Kur.Bşk.
651 11 28
Meb.Tb.Müd.
651 49 04
Kor.As.Savcı
651 87 50
Kor.As.Hakim 
652 77 97
Mly.Şube Md.
652 78 35
Top .A.K.
652 32 52
Top. A. Santral
651 48 85
Kor.Mrk.K. 
651 15 48
Ordu IV.nci Kd.K.
651 49 08
Ordu IV.nci Kd. Sant.
651 46 66
Orduevi Md.
651 11 34
Orduevi Santral
651 15 16
Kor.Mu.Tb.K.
651 94 32
Kor.Mu.Tb.Santral 
651 49 06
Kor.Hrk.Mrk.
651 51 57
Kor.İs.Tb.K. Santralı
651 06 83
Kor.Mhl.Bl. Santralı
652 54 40
Astsb. Orduevi
651 15 85
Kor.Mrk. Kantini
651 94 33
51 52.nci Mütht.Bl.
652 69 79
6l.nci Tug.K.Yrd.
655 54 46
6l.nci Tug.Kur.Bşk.
651 11 25
6l.nCi Tog. Santral
652 91 40 - 41
6l.nciTug.Ulaş.Grn.Gazino
655 52 06
6l.nci Tug.Tnk.Tab.Santral
655 52 91
6l.nci Tug. l.nci Mknz.Tb.
655 50 54
6l.nci Tug. 2.nci Mknz.Tb. Santralı
655 52 86
6l.nci Tug. Top. Santral  
655 53 76
 
Çorlu Askerlik Şubesi
 
Askerlik Tube Bask.
651 10 13              

  Çorlu Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Santral                                     
651 10 16 - 651 50 27 - 651 49 13 
Faks
652 30 54
Öğretmen Evi 
652 71 95 - 651 95 14 
Halk Eğitim Merkezi
651 16 79
Halk Kütüphanesi
651 49 16
 
Çorlu Okulları
 
Namık Kemal Yüksek Okulu
 
Mühend. Fak. Santral
652 94 75 (3 hat)     
Dekan
652 93 76
Fakülte Sekreteri
652 93 72
Meslek Yük.Ok.Santral               
662 09 12 - 651 99 89 - 652 94 71
Meslek Yük.Okulu Md. 
652 94 72
 
Çorlu Liseleri
 
Çorlu Lisesi             
651 10 18 -651 50 18
M.A.Ersoy Anad.Lisesi
651 80 80
Mimar Sinan Lisesi 
652 72 90
İmam Hatip Lisesi
652 48 41
Anadolu Kız Meslek Lisesi
651 11 89 - 651 49 17 
M.R.U.End. Meslek Lisesi
651 13 62 - 651 50 11
Ticaret Meslek Lisesi
651 30 27
Çıraklık Eğitim Merkezi 651 71 93
 
Çorlu İlköğretim Okulları
 
Mimar Sinan  İlköğretim Okulu
652 93 45
Reşadiye İlköğretim Okulu 652 91 31
Ünilever İlköğretim Okulu             651 16 77 - 651 14 43 
Göçmen Konut İlköğretim Okulu 653 21 49
Alipaşa İlköğretim Okulu 651 11 66
Atatürk İlköğretim Okulu 651 11 98
Aziz Gündem İlköğretim Okulu 651 11 78
Başöğretmen İlköğretim Okulu 686 10 12
Cezzar Mustafa Ersin İlköğretim Okulu 651 71 94
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 651 11 43
Fevzi Çakmak  İlköğretim Okulu 651 30 24
Gazi İlkokulu İlköğretim Okulu 651 10 63
H.Şefik Celep İlköğretim Okulu 651 16 78
1 Kasım İlköğretim Okulu 654 20 23
İstiklal İlköğretim Okulu 686 14 37
Mehmetçik İlköğretim Okulu 651 10 74
Mükerrem Ali Kayan İlköğretim Okulu 654 18 62
Necati İvaz İlköğretim Okulu 652 30 07
Uncular Süleyman Peker İlköğretim Okulu 651 16 19                        
A.Rıza İşbilen İlköğretim Okulu 686 17 93
 

Son Eklenen Firmalar

Reklam

Bize nereden ulaştınız?

Bize nereden ulaştınız?
 

Giriş Formu

IP Adresiniz: 54.80.247.158